Medium Yield, Average height gain

1 - 1 / 1
White Haze Automatic White Haze Automatic White Label 50% Sativa White Haze Automatic are bred by White Label. Seeds #1520017
  • €88.00 10 seeds
  • €11.49 1 seeds
  • €29.00 3 seeds
  • €47.00 5 seeds
whitelabelseeds.com in stock